ศุกร์, 21 กันยายน 2018
Home ความรู้ทั่วไป


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฤกษ์มงคลไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย (เสริมดวง แก้ปีชง) ประจำปี พ.ศ. 2557

[เขียนโดย อ.ตั้งเต็กค้วง วันที่ 16 มกราคม 2557]


(คำแนะนำ: ผู้สนใจควรอดทนอ่านให้จบ เพื่อให้เกิดความรู้ และ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง)


甲午年太岁爺章词大将军
(กะโง่วนี้ไท้ส่วยเอี๊ยเจียงซื้อไต่เจียงกุง)


คำว่า 太歲/太歲爺 “ไท้ส่วย หรือ ไท้ส่วยเอี๊ย” เชื่อว่า ผู้สนใจในเรื่องวิชาโหราศาสตร์จีน หรือ รู้เรื่องเกี่ยวกับประเพณีจีน มักคุ้นเคยกับคำนี้มาไม่มากก็น้อย สำหรับคำว่า 太歲 “ไท้ส่วย” มีความหมายว่า “เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำปี” ซึ่งมีทั้งสิ้น 60 องค์ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามปี 60 กะจื้อ ซึ่งองค์ไท้ส่วย ทั้ง 60 องค์ เกิดจากภูมิปัญญาของชาวจีนในสมัยโบราณ รวมถึงคติความเชื่อ กอปรกับขนบธรรมเนียมประเพณี โดยอาศัยก