ศุกร์, 21 กันยายน 2018
Home ความรู้ทั่วไป


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฤกษ์ยามมงคลไหว้เจ้าขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ประจำปี พ.ศ. 2558

(เขียนโดย อ.ตั้งเต็กค้วง วันที่ 28 ธันวาคม 2557)เรื่องของการกราบไหว้บูชา การเซ่นไหว้ บวงสรวง ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาลสารทต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ ชาวจีน และ ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมาตั้งแต่อดีตหลายพันปีสืบเนื่องต่อกันจวบจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นการไหว้ ใหญ่ๆ ทั้งสิ้น 8 สารท อันได้แก่


- การไหว้วันตรุษจีน (แต่ก่อนไหว้วันตรุษจีนจะมีการไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ประมาณวันที่ 24 ของเดือน 12 ก่อนวันตรุษจีนประมาณ 7 วัน) และ ในช่วงนี้ก็จะมีการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย

- การไหว้เทศกาลหง่วงเซียว

- การไหว้เทศกาลเช็งเม้ง

- การไหว้เทศกาลโหง่วง้วยโจ่ย

- การไหว้เทศกาลสารทจีน

- การไหว้เทศกาลไหว้พระจันทร์

- การไหว้เทศกาลกินเจ

- การไหว้เทศกาล