เสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฤกษ์ย้ายเข้า-ขึ้นบ้านใหม่
สำหรับบ้านนั่งทิศเหนือ (หันหน้าไปทิศใต้)
ช่วงองศาตำแหน่งทิศเหนือ คือ 315-45 องศา
ประจำเดือนธันวาคม 2560ฤกษ์มงคลที่แสดงในบทความนี้ ได้ผ่านการเลือกเฟ้น กลั่นกรอง และ ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับในการคำนวณหา “ฤกษ์ยามสำหรับการย้ายเข้า-ขึ้นบ้านใหม่” อย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิชาโหราศาสตร์จีนชั้นสูงหลายระบบวิชา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำเอาฤกษ์ดังกล่าวไปใช้ ผู้สนใจโปรดทราบว่า การนำเอาฤกษ์ยามสำหรับการย้ายเข้า-ขึ้นบ้านใหม่ ไปใช้งานอย่างถูกต้อง และ ให้ได้ผลนั้น ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่าง เพื่อให้เกิดผลมงคล เกิดเรื่องราวดีๆ มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ ความสมหวัง ฯลฯ อันได้แก่

[1] รูปดวงชะตาบุคคล (ต้องนำมาพิจารณาร่วมกับรูปฤกษ์ให้เหมาะสม)


[2] ทิศทาง คือ ทิศนั่ง (ด้านหลังของอาคาร/บ้าน)


[3] ปี เดือน วัน เวลา มงคล ที่จะทำการย้ายเข้าบ้าน/ขึ้นบ้านใหม่


ซึ่งในทีนี้ จะแสดงเพียงข้อ 2 และ ข้อ 3 สำหรับข้อ 1 นั้นไม่สามารถแจกแจงได้ เนื่องจาก รูปดวงของแต่ละบุคคลที่จะทำการย้ายเข้า-ขึ้นบ้านใหม่ ย่อมแตกต่างกันไป ตามปีเกิด ตามเดือนเกิด ตามวันเกิด และ ตามเวลาที่เกิด ทั้งนี้ผู้สนใจโปรดนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00-08.59 น.


พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.59 น.


ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา 23.00-00.59 น.


ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา 05.00-06.59 น.


ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.59 น.


จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
เวลา 23.00-00.59 น.


จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00-08.59 น.


จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.59 น.


พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 23.00-00.59 น.


พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 05.00-06.59 น.


พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00-08.59 น.


เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
เวลา 23.00-00.59 น.


เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00-08.59 น.


เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.59 น.


พุธที่ 20 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


พุธที่ 20 ธันวาคม 2560
เวลา 05.00-06.59 น.


เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
เวลา 23.00-00.59 น.


เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.59 น.


พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
เวลา 23.00-00.59 น.


พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
เวลา 05.00-06.59 น.


พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.59 น.


อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
เวลา 23.00-00.59 น.


อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
เวลา 01.00-02.59 น.


อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00-08.59 น.


อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.59 น.


พุธที่ 3 มกราคม 2561
เวลา 23.00-00.59 น.


พุธที่ 3 มกราคม 2561
เวลา 05.00-06.59 น.


พุธที่ 3 มกราคม 2561
เวลา 07.00-08.59 น.


พุธที่ 3 มกราคม 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
เวลา 01.00-02.59 น.


พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
เวลา 05.00-06.59 น.หมายเหตุ: ความหมายของ “เวลา 23.00-00.59 น.” จะเริ่มนับตั้งแต่ เวลา 23.00 น. ของวันก่อนหน้า ไปจนถึง เวลา 00.59 น. ของวันที่เป็นฤกษ์มงคล เช่น วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.00-00.59 น. หมายความว่า วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.00 น. - วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.59 น.

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7