ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2018
Home

01

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

02

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

03

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

04

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

05

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

00

ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฤกษ์จัดงานมงคลสมรส
สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปี พ.ศ. 2524
ประจำเดือนมิถุนายน 2561ฤกษ์มงคลที่แสดงในบทความนี้ ได้ผ่านการเลือกเฟ้น กลั่นกรอง และ ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับในการคำนวณหา “ฤกษ์ยามสำหรับการจัดงานมงคลสมรส” อย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิชาโหราศาสตร์จีนชั้นสูงหลายระบบวิชา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำเอาฤกษ์ดังกล่าวไปใช้ ผู้สนใจโปรดทราบว่า การนำเอาฤกษ์ยามมงคลนี้ไปใช้งานอย่างถูกต้อง และ ให้ได้ผลนั้น ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่าง เพื่อให้เกิดผลมงคล เกิดเรื่องราวดีๆ แก่คู่บ่าวสาว ทำให้ชีวิตสมรสมั่นคงราบรื่น ฯลฯ อันได้แก่

[1] รูปดวงชะตาบุคคล (ต้องนำมาพิจารณาร่วมกับรูปฤกษ์ให้เหมาะสม)


[2] ทิศทาง คือ ทิศหันหลัง ย่อมส่งผลแตกต่างกันไปเช่น อายุยืน, สุขสมหวัง, มีลูกหลานเต็มบ้าน, ได้โชคลาภ, ความสามัคคี, มีปากเสียง, เจ็บป่วย, อายุสั้น, แท้งบุตร, อุบัติเหตุ ฯลฯ


[3] ปี เดือน วัน เวลา มงคล


ซึ่งในทีนี้ จะกล่าวถึงเพียงข้อ 1 อย่างคร่าวๆ และ ข้อ 3 เท่านั้น (ในขั้นสูงนั้นจำเป็นต้องนำเอา รูปดวงชะตาของเจ้าบ่าว และ รูปดวงชะตาของบิดามารดาของคู่บ่าวสาว มาพิจารณาร่วมด้วย) ผู้สนใจโปรดนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
เวลา 23.00-00.59 น.


เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
เวลา 11.00-12.59 น.


เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
เวลา 15.00-16.59 น.


เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
เวลา 19.00-20.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 23.00-00.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 03.00-04.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 11.00-12.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00-14.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 15.00-16.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 17.00-18.59 น.


จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา 19.00-20.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 23.00-00.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 03.00-04.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 11.00-12.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00-14.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 15.00-16.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 17.00-18.59 น.


จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
เวลา 19.00-20.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 23.00-00.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 03.00-04.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 11.00-12.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00-14.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 15.00-16.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 17.00-18.59 น.


เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 19.00-20.59 น.


อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
เวลา 11.00-12.59 น.


อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
เวลา 17.00-18.59 น.


พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 23.00-00.59 น.


พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 03.00-04.59 น.


พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00-10.59 น.


พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 11.00-12.59 น.


พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 15.00-16.59 น.


พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 17.00-18.59 น.


พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 19.00-20.59 น.หมายเหตุ: ความหมายของ “เวลา 23.00-00.59 น.” จะเริ่มนับตั้งแต่ เวลา 23.00 น. ของวันก่อนหน้า ไปจนถึง เวลา 00.59 น. ของวันที่เป็นฤกษ์มงคล เช่น วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.00-00.59 น. หมายความว่า วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.00 น. - วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.59 น.

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articlesกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7