พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2019
Home ฤกษ์จัดงานมงคลสมรส


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตรดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว
(ทฤษฎีใหม่)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาวิชาดวงจีน หรือ ผู้ต้องการศึกษาวิชาดวงจีนให้สูงๆ ขึ้นไป


***ไม่มีการสาบานตนใดๆ ทั้งสิ้น***
หลักวิชาดวงจีน (八字四柱) หรือ หลักวิชาดวงจีน 8 อักขระ 4 แถว ซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไป คัดแยกออกมาจากคัมภีร์เจี่ยโหงวเฮ้ง (正五行) ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู) โดยคัมภีร์เจี่ยโหงวเฮ้ง ได้ถูกแตกออกเป็น 6 คัมภีร์ ดังนี้่
1. จื้อเพ้ง
2. เสี่ยงชิง
3. อู่ฮก
4. กวงเม้ง
5. เคี่ยงธงป๋อก่ำ
6. ทิเต่งช่วย


สำหรับในประเทศไทยนิยมแปลคัมภีร์จื้อเพ้ง เคี่ยงธงป๋อก่ำ ทิเต่งช่วย ในการนำมาทำนาย Sages Academy ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว (ดวงจีน 8 อักขระ 4 แถว) เพื่อให้ทราบถึง ที่ไป ที่มา หลักการของวิชา เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับต้น และ ระดับกลาง (ในระดับสูงนั้น วิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว ยังไม่มีความแม่นยำเทียบเท่า วิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง เนื่องจาก ขาดองค์ประกอบหลายอย่าง รวมไปถึง หลักการพิจารณารูปดวง และ วิธีการทำนายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง) หลักสูตรดังกล่าวนี้ เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาหาความรู้ และ ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำวิชาดวงจีนไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องเสียเงินค่าอบรมในราคาสูง
รายละเอียดหลักสูตร

 • Intro ประวัติวิชาดวงจีน
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต (ทำลาย) และ บั่นทอน
 • ธาตุแทนโรคภัยไข้เจ็บ
 • อิม-เอี้ยง
 • 10 ราศีฟ้า
 • ลักษณะของ 10 ราศีฟ้า โดยละเอียด
 • 12 ราศีดิน
 • ลักษณะของ 12 ราศีดิน โดยละเอียด
 • ราศีแฝง
 • ราศีแฝงมาจากที่ใด
 • ราศีฟ้า แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • ราศีดิน แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
 • อาชีพที่ถูกโฉลกกับบุคคล
 • ความแข็งแรงของธาตุในแต่ละเดือน (ฤดูกาล)
 • ซิ้งสัวะ (ดาวเทพ และ อสูร) ในรูปดวง
 • จับยี่เฉี่ยงแซ ปฏิกิริยาของ 12 วงจร ในรูปดวง
 • โหงวฮะ ราศีฟ้าภาคี
 • กฏราศีฟ้าภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • ลักฮะ ราศีดินภาคี
 • กฏราศีดินภาคีแปรธาตุ ได้หรือไม่ได้
 • เทียงขัก 10 ปฏิกิริยาพิฆาตของราศีฟ้า
 • ลักชง ปฏิกิริยาทำปะทะของราศีดิน
 • ไตรภาคี ปฏิกิริยาสามประสาน
 • ปั๊วซาฮะ ปฏิกิริยาครึ่งภาคี
 • ซาหวย ปฏิกิริยาไตรทิศ
 • เฮ้ง และ ซำเฮ้ง ปฏิกิริยาก่อกวน ความวุ่นวาย
 • พั่ว ปฏิกิริยาแตกหัก
 • ไห่ ปฏิกิริยาให้ร้าย
 • จับไต่คงบ๊วง ในรูปดวงพิจารณาอย่างไร
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • จับซิ้ง 10 ปฏิกิริยา และ ความหมาย (ตามหลักการโป๊ยยี่สี่เถียว)
 • ความหมายของหลักต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล
 • ลักษณะบุคคลโดยกำหนดจากดิถีในเดือนต่างๆ
 • การทำนายบุคคลกับ 60 กะจื้อ
 • การตั้งดวงจีน
 • การเดินวัยจร
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับหนึ่ง (เอ่งซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุสำคัญอันดับสอง (ฮี่ซิ้ง)
 • การพิจารณาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง)
 • กฏของการพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง
 • การอ่านดวงจากวัยจรใหญ่
 • การอ่านดวงจากวัยจรกลาง
 • การอ่านดวงจากวัยจรเล็ก
 • การอ่านดวงจากปีจร
 • ผลกระทบของวัยจร ใหญ่ กลาง เล็ก และ ปีจร ที่เข้ากระทบรูปดวง
 • การทำนายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
 • การทำนายเรื่องการเงิน
 • การทำนายเรื่องอุบัติเหตุ
 • การทำนายเรื่องหน้าที่การงาน
 • การทำนายเรื่องความรัก
 • การทำนายเรื่องครอบครัว
 • รูปดวงเช่นใด ฟ้าส่งมาเกิด ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ
 • รูปดวงเช่นใด เมื่อมีภัย และ เรื่องเดือดร้อน จะมีคนมาช่วย และ มาช่วยเมื่อใด
 • รูปดวงเช่นใด เหมาะเป็นนายคน ลูกน้อง
 • การพิจารณาหาหุ้นส่วน เพื่อร่วมทำธุรกิจ
 • การนำเอาหลักวิชาดวงจีนมาใช้งานทางฮวงจุ้ย
 • หลักการแก้ดวงชง
 • หลักการแก้ดวงที่เดินวัยจรไม่ดี ด้วยฮวงจุ้ย
 • วิธีการพิจารณาดวงหญิง-ชาย เพื่อนำไปใช้กับฤกษ์แต่งงาน
 • หลักการใช้ดวงจีนกับการตั้งตี่จู่เอี๊ยะ
 • การพิจารณาหาทิศทางที่ส่งเสริม และ เสริมดวงชะตาบุคคล
 • การพิจารณาหาทิศหัวนอนที่เหมาะสม
 • การพิจารณาหาทิศนั่งที่ส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงาน
 • การพิจารณาตำแหน่งวางเตาที่ช่วยส่งเสริมโชคลาภ สุขภาพ และ หน้าที่การงาน
 • วิธีการหาฤกษ์ยามที่ดีโดยใช้หลักการดวงจีน
 • ฯลฯ

   

หมายเหตุ ตัวอย่างการอ่านดวงทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา จะใช้รูปดวงของนักศึกษาที่เข้าศึกษา โดยให้ลุกขึ้นตอบว่า "จริง" หรือ "ไม่" เมื่ออาจารย์ผู้สอนทำนายดวงชะตาสด เพื่อให้นักศึกษาได้พิสูจน์หลักวิชาว่า ใช้งานได้จริง? มีความแม่นยำจริงหรือไม่? จะไม่มีการนำเอารูปดวงบุคคลที่รู้จักกันทั่วไปมาทำนาย เนื่องจาก สามารถหาหนังสือประวัติของบุคคลดังกล่าวมาอ่านได้อยู่แล้ว ซึ่งหากกระทำเยี่ยงนั้น จะแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนท่านนั้นไม่ได้เป็นวิชาดวงจีนเลย เป็นเพียงการเล่นละครตามบทเท่านั้น ฉะนั้น ทุกครั้งที่ท่านตัดสินใจลงเรียนวิชาดวงจีนกับสถาบันและชมรมใด ควรให้ผู้สอนทำนายดวงของนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียน เพื่อพิสูจน์หลักวิชาว่า ใช้ได้จริงหรือไม่?


ความรู้พื้นฐาน ที่ผู้ศึกษาจำเป็นต้องทราบ

- 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 10 ราศีฟ้า คลิ๊กที่นี่
- แบบฝึกเขียน 12 ราศีดิน คลิ๊กที่นี่
- ปฏิกิริยา 5 ธาตุ คลิ๊กที่นี่
- ความหมายของธาตุทั้ง 5 คลิ๊กที่นี่ระเบียบการรับสมัคร: ผู้เข้าศึกษาจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนในการสมัครเรียน


ระยะเวลาในการศึกษา: 6 ครั้ง (หรือมากกว่า 6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน) ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.**มีโปรแกรมดวงจีน สำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 2.2 ขึ้นไป เครื่องโทรศัพท์มือถือที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ จะต้องรองรับการใส่ SIM โทรศัพท์ หรือ มีหมายเลข IMEI ทาง Sages Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโปรแกรมดวงจีน เฉพาะนักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว (ทฤษฎีใหม่) เท่านั้น**
 


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)


เงื่อนไขในการเปิดสอน หากผู้เข้ารับการศึกษามีจำนวนไม่ครบ 15 ท่าน ทาง SA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนตามกำหนดการที่แจ้งไว้ อาจปรับเลื่อนตารางเรียนออกไปตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่โอนเงินมาแล้วไม่สามารถรอเรียนได้ มีความประสงค์จะขอเงินคืน ให้โทรมาที่เบอร์ 081-639-8518 เพื่อแจ้งเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินคืน


หมายเหตุ เนื่องจาก การเรียนการสอนทุกวิชาที่ Sages Academy นำออกมาสอน ไม่ปรากฏว่า มีสถาบันหรือชมรมใดทั่วโลกเปิดสอน ฉะนั้น ทาง Sages Academy ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาวิชาการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7