ศุกร์, 21 กันยายน 2018
Home ความรู้พื้นฐาน


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ซินแส และ จัดฮวงจุ้ย ไม่ได้เป็นกันง่ายๆ!!!!


(บทความนี้มีความยาวประมาณ 12 หน้า A4 แต่สำหรับผู้สนใจวิชาโหราศาสตร์จีน อันได้แก่ วิชาฮวงจุ้ย ดวงจีน และ ฤกษ์ยาม ควรตั้งใจอ่านให้จบ และ พิจารณาตามไปด้วย จะทำให้ท่านกระจ่างแจ้ง และ ไม่โดนหลอกลวงจากซินแสกำมะลออีกต่อไป)บทความนี้ ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาตามคำเรียกร้องของหลายๆ คน ที่ข้าพเจ้าเคยไปทำการแก้ไขฮวงจุ้ยให้ตามคำเชิญของเขา แต่มีอยู่รายหนึ่ง จะขอเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้สนใจฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดี คือ เรื่องมีอยู่ว่า ก่อนเขาจะรู้จักข้าพเจ้าจากการแนะนำของเพื่อนนั้น เขาได้เชิญซินแสมาจัดฮวงจุ้ยถึง 3 คน ทุกคนใช้ลีลาวิธีการต่างกันทั้งสิ้น


ซินแสรายแรก อ้างว่า ใช้วิชาหมวกดำ รายนี้คิดเงินค่าดูเพียง 15,000 บาท ให้ตั้งตู้ปลา น้ำพุ ให้ทำการติดฮู้ กระจกยันต์ ตั้งเรือสำเภ