จันทร์, 17 มิถุนายน 2024
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฮวงจุ้ย: การหาทิศไตรอสูร (ทิศซาสัวะ)ทิศไตรอสูร หรือ ทิศซาสัวะ คือ หลักการพิจารณาประกอบฤกษ์ยามในระบบ 24 ทิศทาง สำหรับท่านที่จัดบ้านโดยใช้หลักวิชาของฮวงจุ้ยระบบ 24 ทิศทาง หากใช้วิชาฮวงจุ้ยระบบอื่นๆ จะไม่มีผล เพื่อหาทิศร้ายสำหรับการหลบหลีก ไม่ควรละเมิด ไม่ควรทำการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม จัดงานมงคล ย้ายตู้ ย้ายเตียง ขึ้นบ้านใหม่ หรือ การขุดดิน การกระทบกระเทือนใดๆ ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ฤกษ์พิเศษใดๆ ในระบบวิชาอื่น หรือ การใช้ฤกษ์ 4 อสูร ซึ่งอาจได้รับอันตราย มีอุบัติเหตุ คดีความ เสียเงิน เสียทอง เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิตอย่างฉับพลัน ฉะนั้น ควรงดเว้นการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในทิศอสูร โดยเฉพาะที่มีทิศนั่งในทิศอสูร ซึ่งก่อนอื่นผู้สนใจต้องทราบ หลักการไตรภาคี และ หลักการทำปฏิกริยาของไตรทิศ ด้วยมีรายละเอียดดังนี้


ไตรภาคี สำหรับพิจารณาว่า ราศีล่างของปี เดือน วัน ยามใด


亥卯未

寅午戍

巳酉丑

申子辰

ไตรภาคีไม้

ไตรภาคีไฟ

ไตรภาคีทอง

ไตรภาคีน้ำ


สำหรับพิจารณาว่า แต่ละทิศนั้นกินช่วงองศากว้างเท่าใด


ทิศตะวันออก

ทิศใต้

ทิศตะวันตก

ทิศเหนือ

45-135 องศา

135-225 องศา

225-315 องศา

315-45 องศา

พลังธาตุไม้

พลังธาตุไฟ

พลังธาตุทอง

พลังธาตุน้ำ


ทิศไตรอสูรเกิดจากการทำปฏิกริยา คือ การปะทะของไตรภาคีกับทิศที่มีพลังตรงกันข้ามกัน ตามตารางดังนี้


申子辰

ปะทะ

ทิศใต้

寅午戍

ปะทะ

ทิศเหนือ

亥卯未

ปะทะ

ทิศตะวันตก

巳酉丑

ปะทะ

ทิศตะวันออก


ฉะนั้น หากปีใด เดือนใด วันใด เวลาใด เป็นสมาชิกในกลุ่มไตรภาคีใดก็จะเท่ากับปฏิกริยาไตรภาคีทำงาน จะทำให้ไปปะทะไตรภาคีตรงข้ามทำให้ทิศตรงข้ามกลายเป็นทิศอสูร เช่น


ตัวอย่างการหาทิศไตรอสูรปี

 • ปี 2550 ตรงกับปี   ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 亥卯未 (ไตรภาคีไม้) ปะทะ กับ ทิศธาตุทอง เป็นตำแหน่งทิศตะวันตก ช่วงองศา 225-315 องศา
 • ปี 2551 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 申子辰 (ไตรภาคีน้ำ) ปะทะ กับ ทิศธาตุไฟ เป็นตำแหน่งตำแหน่งทิศใต้ ช่วงองศา 135-225 องศา
 • ปี 2552 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 巳酉丑 (ไตรภาคีทอง) ปะทะ กับ ทิศธาตุไม้ เป็นตำแหน่งทิศตะวันออก ช่วงองศา 45-135 องศา
 • ปี 2553 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 寅午戍 (ไตรภาคีไฟ) ปะทะ กับ ทิศธาตุน้ำ เป็นตำแหน่งทิศเหนือ ช่วงองศา 315-45 องศา
 • ปี 2554 ตรงกับปี   ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 亥卯未 (ไตรภาคีไม้) ปะทะ กับ ทิศธาตุทอง เป็นตำแหน่งทิศตะวันตก ช่วงองศา 225-315 องศา
 • ปี 2555 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 申子辰 (ไตรภาคีน้ำ) ปะทะ กับ ทิศธาตุไฟ เป็นตำแหน่งตำแหน่งทิศใต้ ช่วงองศา 135-225 องศา
 • ปี 2556 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 巳酉丑 (ไตรภาคีทอง) ปะทะ กับ ทิศธาตุไม้ เป็นตำแหน่งทิศตะวันออก ช่วงองศา 45-135 องศา
 • ปี 2557 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 寅午戍 (ไตรภาคีไฟ) ปะทะ กับ ทิศธาตุน้ำ เป็นตำแหน่งทิศเหนือ ช่วงองศา 315-45 องศา
 • ปี 2558 ตรงกับปี   ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 亥卯未 (ไตรภาคีไม้) ปะทะ กับ ทิศธาตุทอง เป็นตำแหน่งทิศตะวันตก ช่วงองศา 225-315 องศา
 • ปี 2559 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 申子辰 (ไตรภาคีน้ำ) ปะทะ กับ ทิศธาตุไฟ เป็นตำแหน่งตำแหน่งทิศใต้ ช่วงองศา 135-225 องศา
 • ปี 2560 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 巳酉丑 (ไตรภาคีทอง) ปะทะ กับ ทิศธาตุไม้ เป็นตำแหน่งทิศตะวันออก ช่วงองศา 45-135 องศา
 • ปี 2561 ตรงกับปี ซึ่ง เป็นสมาชิกในไตรภาคี 寅午戍 (ไตรภาคีไฟ) ปะทะ กับ ทิศธาตุน้ำ เป็นตำแหน่งทิศเหนือ ช่วงองศา 315-45 องศา

หมายเหตุ สำหรับหลักการหาทิศไตรอสูรของเดือน วัน เวลา ก็ใช้หลักการเดียวกันตารางสำเร็จรูปในการหาไตรอสูร ปี เดือน วัน ยาม


วิธีการใช้งานโดยการนำเอาราศีล่างมาเทียบกับตาราง ดังต่อไปนี้


ปี เดือน วัน ยาม
ไตรภาคี
ปฏิกริยา
ทิศที่โดนพลังอสูร
ช่วงองศาที่โดนอสูร

寅午戍

ปะทะ

ทิศเหนือ 315-45 องศา

亥卯未

ปะทะ

ทิศตะวันตก 225-315 องศา

申子辰

ปะทะ

ทิศใต้ 135-225 องศา

巳酉丑

ปะทะ

ทิศตะวันออก 45-135 องศา

寅午戍

ปะทะ

ทิศเหนือ 315-45 องศา

亥卯未

ปะทะ

ทิศตะวันตก 225-315 องศา

申子辰

ปะทะ

ทิศใต้ 135-225 องศา

巳酉丑

ปะทะ

ทิศตะวันออก 45-135 องศา

寅午戍

ปะทะ

ทิศเหนือ 315-45 องศา

亥卯未

ปะทะ

ทิศตะวันตก 225-315 องศา

申子辰

ปะทะ

ทิศใต้ 135-225 องศา

巳酉丑

ปะทะ

ทิศตะวันออก 45-135 องศา


หมายเหตุ การหาว่า ปี เดือน วัน ยาม ตกอยู่ในราศีล่างตัวไหน สามารถหาได้จากปฏิทีนจีน หรือ โปรแกรมดวงจีน


จากตารางสำเร็จรูป เราสามารถหาบริเวณที่ไตรอสูรสถิตย์อยู่ ปี เดือน วัน ยาม ได้ โดยพิจารณาจากวงกลมซึ่งแสดงไตรทิศนี้ตัวอย่าง การพิจารณาว่า ไตรอสูรสถิตย์ในทิศใด สมมติว่า เป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2550 เวลา 07.00-09.00 น. (โดยกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมดวงจีน) จะได้รูปดวงเพื่อนำมาพิจารณาฤกษ์ดังต่อไปนี้จะพบราศีล่าง ในโปรแกรม คือ


เวลา
วัน
เดือน
ปี


เมื่อนำไปเทียบตารางสำเร็จรูปจะได้เท่ากับ


ปี เดือน วัน เวลา
ไตรภาคี
ปฏิกริยา
ทิศที่โดนพลังอสูร
ช่วงองศาที่โดนอสูร

亥卯未

ปะทะ

ทิศตะวันตก 225-315 องศา

巳酉丑

ปะทะ

ทิศตะวันออก 45-135 องศา

申子辰

ปะทะ

ทิศใต้ 135-225 องศา


ฉะนั้น วัน เวลาดังกล่าว มีทิศที่ปลอดภัยจากไตรอสูร คือ ทิศเหนือ 315-45 องศา


เมื่อได้ผลตามนี้แล้วจึงนำไปพิจารณาว่า ไตรอสูรสถิตย์ไตรทิศครอบคลุมองศาใดของสถานที่นั้นๆ จากวงกลมที่แสดงหล่อแกตามภาพด้านบน ในบริเวณที่ไตรอสูรสถิตย์นั้นไม่ควรทำการปรับแต่ง แก้ไข จัดบ้าน ประกอบงานมงคล ย้ายเตา ประตู เตียง รวมถึงกระทำการอื่นใด ที่เป็นการกระทบกระเทือนจะเกิดผลร้าย


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7